Tarım ve Hayvancılık

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (2021-2025)

Uygulayıcı Kurum : Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

1. Ekonomik Yatırımlar

Destek Kapsamı : 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla;
Kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

Kimler Başvurabilir ?

Gerçek ve Tüzel Kişiler
* Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 TL. dir. 
* Hibeye esas proje tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir. 
* Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
NOT : Başvurular Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılır

Yatırım Konuları

Ekonomik Yatırım Konuları :

Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
Soğuk hava deposu yapımı (sadece yeni tesis yapımı)
Çelik silo yapımı (sadece yeni tesis yapımı)

Tarımsal Üretime Yönelik Modern Sabit Yatırımlar
* Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar,
* İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
* Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
* Kanatlı kesimhanelerine yönelik sabit yatırımlar
* Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (Jeotermal, biyogaz, güneş  e rüzgar enerjisi) (sulama ve mdern sera kullanımı için)
Su ürünleri yetiştiriciliği (denizlerde ve iç sularda)
* Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması)

Kırsal Ekonomik Alt Yatırım Konuları :

1. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı istemleri

*  Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
* Tarımsal ürünlerin depolanması (çelik silo – soğuk hava deposu )
* Tarımsal sabit yatırımlar (ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve /veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisler)
* Kültür mantarı
* Yenilenebilir enerji tesisleri
* Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
2. Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar
3. Bilişim sistemleri ve eğitimi
4. El sanatları ve katma değerli ürünler
5. İpek böceği yetiştiriciliği
6. Su ürünleri yetiştiriciliği
7. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları
8. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

Tedbir AdıSektörSektör AdıDestek OranıTarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik
Yatırımlar (101)
101-1Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

%50 – %70
Tüzel kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %50 sidir.


Gerçek kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %55 idir.


Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak (ortaklık payının %50 den fazla) olduğu tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %60 ıdır.


Destek kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi üretici örgütü veya hakim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilik ise temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artacaktır. Yatırım, IPARD programı Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı %5 artacaktır.
101-2Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri :
* Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 Euro en fazla 500.000 Euro
* Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 Euro en fazla 250.000 Euro
* Kaz sektörü için en az 5.000 Euro en fazla 125.000 Euro dur.

IPARD Kapsamında Verilen AB Hibe Destekleri

Uygulayıcı Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri :

 • Süt (peynir altı suyu dahil) ve et sektörleri için en az 30.000 Euro ve en fazla 3.000. Euro
 • Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Euro en fazla 1.000.000 Euro
 • Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Euro en fazla 1.250.000 Euro
 • Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Euro en fazla 1.500.000 Euro

Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti en az 5.000 Euro en fazla 500.000 Euro dur.

Avrupa Birliği ve Ulusal Hibe Programları

Avrupa Birliği IPA (IPARD) Programı kapsamında işletmelerin AB standartlarına ulaşması için bir çok sektörde hazırlanacak proje kapsamında karşılıksız, geri ödemesiz hibe desteği sağlamaktadır.

 • Süt Hayvancılığı (Sığır, manda, koyun, keçi)
 • Et Hayvancılığı / Besicilik (Sığır, Manda, Koyun, Keçi)
 • Süt İşleme Tesisleri
 • Et İşleme Tesisleri
 • Su Ürünleri İşleme Tesisleri
 • Meyve Sebze İşleme, Paketleme ve Soğuk Hava Depoları
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretilmesi / Arıcılık / Yerel Ürünlerin Üretilmesi, İşlenmesi / Seracılık
 • Kırsal Turizm (25 odalı otel, pansiyon, bungalov, binicilik tesisi, havuz inşaatı)
 • Yenilenebilir enerji (Güneş enerjisi vb…)

Yukarıda sayılan sektörler ve daha bir çok alt sektörde Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) %50 ile %70 arasında değişen hibe destek programları sunmaktadır. Proje kapsamında inşaat giderleri, makine ekipman alımları destek kapsamında olup TKDK tarafından sağlanan desteklerde KDV muafiyeti de sağlanmaktadır.

Sektöre göre değişmekle beraber ;

Kurumlar her yıl çağrı ilanına çıkmakta ve bu çağrı ilanlarına proje başvurusu yapılmakta, ortalama 7 ay içerisinde kurumla sözleşme imzalayarak yatırıma başlanabilmektedir. Ödemeler yatırım sonunda veya taksitli şekilde yatırıma başlandıktan sonra alınabilmektedir.