Öğrenci Yurtları Yatırım Teşvikleri

Yatırım teşvik  belgesi  destek unsurları 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bölgedeki  yatırım yerlerine göre farklılık göstermektedir. Destek verilecek öğrenci yurtları yatırım konularının bazıları şunlardır.
– Öğrencilere barınak sağlayacak yurtlar.
– Özel sektör tarafından işletilen veya devlete kiraya verilenler.