Tıbbi Aletler Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı

Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Ortopedik Araçların İmalatı

 • X ışınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar
 • X ışınlı cihazlar tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olanlar
 • X ışınlı cihazlar diğer kullanımlar için olanlar
 • Alfa, beta, gama ışınlı cihazlar  tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olanlar
 • Alfa, beta, gama ışınlı cihazlar  diğer amaçlar için olanlar
 • X ışınlı tüpler
 • X ışınlı tüpler ve x-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene ve tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri
 • X ışınlı tüpler ve x-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar , muayene ve tedavi masaları , koltuklar vb; manyetik rezonanslar
 • X ışınlı tüpler ve x-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar , muayene ve tedavi masaları , koltuklar ve benzerleri diğerleri
 • Tıpta kullanılan elektro teşhis cihazları ile ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar
 • Elektro-kardiyograflar (EKG)
 • B.y.s. elektro-diagnostik cihazlar (EKG hariç)
 • Ultraviyole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar -tıbbi, cerrahi ve benzeri bilimsel amaçlı kullanımlar için olanlar
 • Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar
 • Dişçi tornaları (bir karde üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine olsun olmasın)
 • Dişçi tornaları haricindeki alet ve cihazlar
 • Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
 • Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
 • Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler; göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar, b.y.s. diğer alet ve cihazlar
 • Tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veteriner amaçlı şırıngalar (iğneli olsun olmasın)
 • Tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veteriner amaçlı metalden boru şeklinde iğneler
 • Tıbbi, cerrahi, dişçilik, vb. amaçlı cerrahi dikiş iğneleri
 • İğneler (metal ve cerrahi olanlar hariç), kalp kateterleri, kanüller ve benzeri aletler
 • Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar
 • Kan basıncını ölçmeye özgü alet ve cihazlar (sphygmo/manometre)
 • Endoskoplar
 • Böbrek diyaliz cihazları (suni böbrekler, böbrek makinesi ve diyalizörler)
 • Diyatermi cihazları – ultrasonik ve diğerleri
 • Transfüzyon cihazları
 • Anestezi alet ve cihazları
 • Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar – ultrasonik (lipotripterler)
 • Serum seti
 • Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar – diğerleri
 • Terapi alet ve cihazları; teneffüs cihazları
 • Mekanoterapi cihazları, masaj cihazları, psikotekni cihazları (akupunktur aleti)
 • Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi ve suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları
 • Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçası ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)
 • Suni eklemler; ortopedik cihazlar; protez dişler; diş ile ilgili diğer aksamlar; b.y.s. diğer suni organlar
 • Suni eklemler
 • Ortopedik ve kırıklara özgü cihazlar
 • Tıbbi korseler
 • Protez dişler – plastik maddelerden olanlar
 • Protez dişler – diğer maddelerden olanlar
 • Diş bağlantı parçaları (protez dişler hariç)
 • B.y.s. diğer protez organlar
 • İşitme cihazları; kalp pilleri; bunların aksam ve parçaları; protez ve ortopedik cihazlara özgü aksam ve parçalar
 • Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
 • Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça ve aksesuarı
 • Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
 • Ortopedik cihazlar, cebireler, kırıklara özgü cihazlar, protez organları ve benzeri cihazların aksam, parça ve aksesuarı (tıbbi çiviler, plakalar v.b.)
 • Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar; berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları
 • Dişçi ve berber koltukları ve benzeri koltuklar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
 • Tıbbi, cerrahi ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı (Ameliyat masaları dahil)
 • Tıbbi ve cerrahi cihazların kurulumu
 • Tıbbi ve cerrahi cihazların bakım ve onarımı

 

Ölçme Kontrol Test Seyrüsefer vb… Amaçlı Alet ve Cihazların İmalatı (Optik Aletler Hariç)

 • Pusulalar, diğer seyrüsefer alet ve cihazları
 • Hava ve uzay seyrü seferlerine özgü alet ve cihazlar (pusulalar hariç)
 • B.y.s. seferlerde kullanılan diğer alet ve cihazlar
 • Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik ve meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç)
 • Elektronik telemetreler, teodolitler, takometreler, seviye tespit aletleri ve fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları
 • Diğer telemetreler, teodolitler, takometreler ve fotogremetrik ölçüm ve seviye tespit alet ve cihazları
 • Meteorolojiye ait elektronik alet ve cihazlar
 • B.y.s. diğer elektronik alet ve cihazlar
 • Jeodezi (yer ölçüm), topografya arazi veya seviye ölçmede kullanılan alet ve cihazlar; hidrografi aletleri
 • Meteoroloji, hidroloji ve jeofizikte kullanılan diğer alet ve cihazlar
 • Arazi ölçme, hidrografik… jeofizikte kullanılan diğer alet ve cihazlar
 • Radar cihazları; telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları ve uzaktan  kumanda etmeye özgü telsiz cihazları
 • Radar cihazları
 • Telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları
 • Uzaktan kumanda etmeye özgü telsiz cihazları
 • Hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler
 • Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram ve daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın)
 • Hassas terazilerin aksam ve parçaları
 • Çizim masaları ve makineleri; resim, çizim ve hesap yapmaya özgü diğer aletler
 • Çizim masaları ve makineleri (otomatik olsun olmasın)
 • Pergel takımları
 • Çizim yapmaya özgü aletler
 • Çizim ve hesap yapmaya özgü diğer aletler
 • Elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri
 • Mikrometreler ve kalibreler
 • Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; diğerleri
 • Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; statik mikyaslar
 • Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; diğerleri
 • Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller
 • Elle kullanılan diğer ölçü aletleri
 • İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya özgü alet ve cihazlar
 • İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya özgü alet ve cihazlar
 • Katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı osilograflar
 • Katod ışınlı osiloskoplar ve katod ışınlı osilograflar
 • Elektriksel miktarları ölçmeye özgü alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı bulunmayanlar)
 • Multimetreler (universal ölçü aleti)
 • Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye özgü diğer alet ve cihazlar  elektronik olanlar
 • Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye özgü diğer alet ve cihazlar; voltmetreler
 • Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye özgü diğer alet ve cihazlar; diğerleri
 • Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş alet ve cihazlar
 • Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş alet ve cihazlar (hipsometreler ve diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri, distorsiyon metreler ve sofometreler gibi)
 • Elektriksel miktarları ölçmeye veya denemeye özgü b.y.s. alet ve cihazlar
 • Kaydedici tertibatı olan alet ve cihazlar
 • Elektrik kaçağını ölçmeye ve muayene etmeye özgü alet ve cihazlar – elektronik olanlar
 • Elektrik kaçağını ölçmeye ve muayene etmeye özgü alet ve cihazlar – diğerleri
 • Hidrometreler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikometreler
 • Termometreler (klinik, veterinerlikte kullanılan ve diğer aletlerle kombine olmayan) – sıvılı olanlar (doğrudan okunan)
 • Diğer termometreler (diğer aletlerle kombine olmayan) – sıvılı olanlar (doğrudan okunan)
 • Termometreler (klinik, veterinerlikte kullanılan ve diğer aletlerle kombine olmayan) – elektronik olanlar (sıvı dolu olmayan)
 • Termometreler (klinik, veterinerlikte kullanılan ve diğer aletlerle kombine olmayan) – diğerleri (sıvı dolu olmayan)
 • Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayan)
 • Hidrometreler, pirometreler, higrometreler ve psikometreler – elektronik olanlar
 • Hidrometre, pirometre, higrometre ve psikometreler – diğerleri
 • Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer özelliklerini ölçmeye veya denemeye özgü cihazlar
 • Sıvıların akış ve seviyesini ölçmeye veya denemeye özgü alet ve cihazlar; debimetreler (elektronik)
 • Sıvıların akış ve seviyesini ölçmeye veya denemeye özgü alet ve cihazlar; diğerleri (elektronik)
 • Sıvıların akış ve seviyesini ölçmeye veya denemeye özgü alet ve cihazlar; debimetreler
 • Sıvıların akış ve seviyesini ölçmeye veya denemeye özgü alet ve cihazlar; diğerleri
 • Basınç ölçmeye ve kontrol etmeye özgü alet ve cihazlar – elektronik olanlar
 • Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri; lastik tekerlek basıncını ölçmeye ve otomatik olmayan şekilde ayarlamaya özgü cihazlar
 • Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri; diğerleri
 • B.y.s. basınç ölçmeye ve kontrol etmeye özgü diğer cihazlar
 • Sıvı ve gazların değişebilir özelliklerini ölçmeye ve denemeye özgü alet ve cihazlar – elektronik olanlar
 • Sıvı ve gazların değişebilir özelliklerini ölçmeye ve denemeye özgü alet ve cihazlar – diğerleri
 • B.y.s. fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar
 • Elektronik gaz veya duman analiz cihazları
 • Diğer gaz veya duman analiz cihazları
 • Kromatograflar
 • Elektroforez cihazları
 • Optik ışınlı (UV görülebilir ışınlar, ır) spektrometreler, spektrofotometreler ve spektrograflar
 • Pozometreler
 • Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv görülebilir ışın, ır)
 • Diğer elektronik alet ve cihazlar; pH-metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler
 • Diğer elektronik alet ve cihazlar
 • Viskozimetreler, porozimetre ve dilametreler (genişlik ölçen)
 • Fiziksel ve kimyasal analizler için diğer alet ve cihazlar
 • Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları
 • Mikroskoplar (optik mikroskop hariç) ve difraksiyon cihazları
 • Maddelerin mekaniksel özelliklerini test etmeye özgü makine ve cihazlar
 • Metalleri denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazlar – elektronik olanlar
 • Metalleri denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazlar – üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve kontrollerine özgü olanlar
 • Metalleri denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazlar – sertlik deney ve kontrollerine özgü olanlar
 • Metalleri denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazlar – diğerleri
 • Metalleri denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazlar – sertlik deney ve kontrollerine özgü olanlar
 • Metalleri denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazlar – diğerleri
 • Maddeleri denemeye ve kontrol etmeye özgü elektronik makine ve cihazlar (metal maddeler hariç)
 • Maddeleri denemeye ve kontrol etmeye özgü diğer makine ve cihazlar (metal maddeler hariç)
 • Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları
 • Gaz sayaçları (kalibre cihazları dahil) (havagazı için)
 • Gaz sayaçları (kalibre cihazları dahil) (doğalgaz ve diğerleri için)
 • Sıvı sayaçları (kalibre cihazları dahil) (su için)
 • Sıvı sayaçları (kalibre cihazları dahil) (akaryakıt ve diğerleri için)
 • Elektrik sayaçları (kalibre cihazları dahil) (monofaze)
 • Elektrik sayaçları (kalibre cihazları dahil) (trifaze)
 • Elektrik sayaçları (kalibre cihazları dahil) (redüktörlü olanlar ve diğerleri)
 • Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler; hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar
 • Taksimetreler
 • Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, milometreler, pedometreler ve benzerleri (kilometre sayaçları)
 • Taşıt hız göstergeleri – elektronik ve elektrikli olanlar
 • Taşıt hız göstergeleri; takometreler
 • Stroboskoplar
 • B.y.s. ölçme veya deneme aletleri, cihazları ve makineleri
 • Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri)
 • Mekanik parçaları dengeleme makineleri – 0tomobiller için olanlar
 • Mekanik parçaları dengeleme makineleri – diğerleri için olanlar
 • Deney standları
 • Deney standları – otomobiller için olanlar
 • Deney standları diğerleri için olanlar
 • Profil projektörleri
 • B.y.s. ölçme ve muayene etmeye özgü optik alet ve cihazlar
 • B.y.s. ölçme ve muayene etmeye özgü optik alet ve cihazlar – otomobiller için olanlar
 • B.y.s. ölçme ve muayene etmeye özgü optik alet ve cihazlar – diğerleri
 • Geometrik miktarları ölçmeye ve kontrol etmeye özgü alet, cihaz ve makineler (elektronik)
 • Geometrik miktarları ölçmeye ve kontrol etmeye özgü alet, cihaz ve makineler (elektronik) (3 boyutlu)
 • Geometrik miktarları ölçmeye ve kontrol etmeye özgü alet, cihaz ve makineler (elektronik) (diğerleri)
 • Ölçmeye ve kontrol etmeye özgü diğer alet, cihaz ve makineler (elektronik)
 • Ultrasonik, indüksiyon akımı ve benzeri yollarla maddeleri ölçme veya kontrol etmeye özgü makineler
 • Geometrik miktarları ölçmeye ve kontrol etmeye özgü diğer alet, cihaz ve makineler – elektronik olanlar
 • Geometrik miktarları ölçmeye ve kontrol etmeye özgü  alet, cihaz ve makineler – diğerleri
 • Ölçmeye veya kontrol etmeye özgü diğer cihaz ve makineler
 • Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları
 • Termostatlar – elektronik olanlar
 • Termostatlar – diğerleri
 • Monostatlar (basınç kontrol cihazları)
 • Hidrolik veya pnömatik ayar ve kontrol alet ve cihazları
 • B.y.s. diğer otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları (voltaj regülatörleri)
 • 3312.0.01/02/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/16/19’da sınıflanan ürünlerin aksam ve parçaları; b.y.s. aksam ve parçalar
 • Seyrüseferlere ait alet ve cihazların aksam ve parçaları
 • Arazi ölçme, hidrografik, osinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazlarının aksam ve parçaları
 • Resim, çizim veya hesap yapmaya özgü aletlerin, b.y.s. diğer elde kullanılan uzunluk ölçülerinin aksam ve parçaları
 • Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını ve diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazların aksam ve parçaları
 • Hidrometreler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler, psikometreler ve bunların birbirleriyle kombine olan aletlerin aksam ve parçaları
 • Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayene etmeye özgü alet ve cihazların aksam ve parçaları
 • Mikrotomlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
 • Elektrik miktarlarını ölçmeye veya muayene etmeye özgü osiloskop, spekturm analizörleri ve diğer alet ve cihazların; alfa, beta, gama, x-ışınlı kozmik ve diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye ve bulmaya özgü alet ve cihazların aksam ve parçaları
 • B.y.s. ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinelerinin; profil projektörlerinin aksam ve parçaları
 • B.y.s. optik alet ve cihazları, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol ayar alet ve cihazlarının, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlarına ait aksam ve parçalar
 • Mikroskop veya defraksiyon aletlerinin b.ys. aksam ve parçaları
 • Mikroskop ve difraksiyon cihazlarının aksam ve parçaları
 • 3312.0.17 ve 3312.0.18’de sınıflanan ürünlerin aksam ve parçaları
 • Elektrik sayaçlarına ait aksam, parça ve aksesuar
 • Diğer sayaçların aksam ve parçaları
 • Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler ve benzeri hız göstergeleri ve takometreler; stroboskopların aksam, parça ve aksesuarı
 • 3312.0.20’de sınıflanan alet ve cihazların aksam ve parçaları
 • Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı
 • Ölçme, test, seyrüsefer v.b. amaçlı alet ve cihazların kurulumu
 • Ölçme, test, seyrüsefer v.b. amaçlı alet ve cihazların kurulumu
 • Ölçme, test, seyrüsefer v.b. amaçlı alet ve cihazların bakım ve onarımı
 • Ölçme, test, seyrüsefer v.b. amaçlı alet ve cihazların bakım ve onarımı

 

Sanayide Kullanılan İşlem Kontrol Teçhizatı İmalatı

 • Optik aletler ve fotoğrafçılık teçhizatı imalatı
 • Kontakt lensler, camdan gözlük camları, diğer maddelerden gözlük camları
 • Kontakt lensler
 • Camdan ve diğer maddelerden gözlük camları; görme kusurlarının giderilmesine özgü olmayanlar
 • Camdan ve diğer maddelerden gözlük camları; görme kusurlarının giderilmesine özgü olanlar -tek odaklılar (her iki yüzüde işlenmiş olanlar)
 • Camdan ve diğer maddelerden gözlük camları; görme kusurlarının giderilmesine özgü olanlar – diğerleri (her iki yüzüde işlenmiş olanlar)
 • Görme kusurlarının giderilmesine özgü diğer gözlük camları
 • Gözlükler ve benzerleri (düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı)
 • Güneş gözlükleri
 • B.y.s.  gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine özgü gözlükler, koruyucu ve diğer gözlükler)
 • Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler
 • Gözlüklere ve benzeri eşyaya ait çerçeveler – plastik maddelerden olanlar
 • Gözlüklere ve benzeri eşyaya ait çerçeveler – diğer maddelerden olanlar
 • Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler için aksam ve parçalar
 • Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçevelerin aksam ve parçaları
 • Optik lifler, yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; mercekler, filtreler ve benzerleri
 • Görüntü iletici kablolar
 • Diğer optik lifleri, optik lif demetleri ve kabloları
 • Yaprak veya levha halinde polarizan maddeler (monte edilmemiş)
 • B.y.s. prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş)
 • B.y.s. her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar
 • B.y.s. her tür maddeden monte edilmiş objektif mercekleri
 • Her tür maddeden monte edilmiş filtreler
 • Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler ve diğer optik teleskoplar; diğer astronomi aletleri; optik mikroskoplar
 • Çift gözlü dürbünler
 • Tek gözlü dürbünler, optik teleskoplar diğer astronomi aletleri
 • Stereoskopik mikroskoplar
 • Diğer optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon içerenler)
 • B.y.s. diğer optik mikroskoplar
 • Sıvı kristalli aletler; lazerler (lazer diyodları hariç); b.y.s. diğer alet ve cihazlar
 • Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; makine, alet, cihaz ve tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar
 • Lazerler (lazer diyotları hariç)
 • B.y.s. optik alet ve cihazlar – sıvı kristalli olanlar (LCD)
 • B.y.s. optik alet ve cihazlar – diğerleri
 • Diğer optik aletlerin aksam ve parçaları
 • Dürbünlere ait aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil)
 • Kombine haldeki optik mikroskopların aksam, parça ve aksesuarı
 • Teleskopik dürbünlerin, periskopların, teleskopların, lazerlerin ve diğer optik alet ve cihazların aksam, parça ve aksesuarı
 • Kamera, projektör, fotoğraf veya sinematografik büyütme ve küçültme cihazlarına özgü optik mercekler
 • Monte edilmiş objektif mercekler – kamera, projektör, fotoğraf veya sinematoğrafik büyültme veya küçültme cihazlarına özgü olanlar
 • Baskı klişesi veya silindirleri hazırlamada kullanılan fotoğraf makineleri; belgeleri mikrofilm, mikrofiş veya  diğer mikroformlar üzerine kaydetmede kullanılan fotoğraf makineleri
 • Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makineleri
 • Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makineleri – reprodüksiyon teçhizatı
 • Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makineleri – diğerleri
 • Belgeleri mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroformlar üzerine kaydetmede kullanılan türden fotoğraf makineleri
 • Deniz altında, hava haritacılığında ve iç organların tıbbi veya cerrahi incelenmesinde kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş fotoğraf makineleri, adli tıp veya kriminolojik amaçlar
 • Anında fotoğraf veren makineler ve diğer fotoğraf makineleri
 • Anında fotoğraf veren makineler
 • Genişliği 35 mm. yi geçmeyen rulo halindeki filmler için objektiften geçen görüntüyü gösteren (tek objektifli) diğer fotoğraf makineleri (slr)
 • Genişliği 35 mm. den az rulo halindeki filmler için fotoğraf makineleri (slr hariç)
 • Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için fotoğraf makineleri (slr hariç)
 • B.y.s. fotoğrafik cihazlar
 • Sinematografik kameralar
 • Sinema kameraları – genişliği 16 mm. den az veya çift 8 mm. lik filmler için olanlar
 • B.y.s. diğer sinema kameraları
 • Sinematografik projektörler; slayt projektörleri; diğer görüntü projektörleri
 • Sinema projektörleri
 • Slayt projektörleri
 • B.y.s. diğer görüntü projektörleri
 • Flaş lambaları; fotoğraf büyültücü cihazlar;  fotoğraf laboratuvarları için alet ve cihazlar; negatoskoplar, projeksiyon perdeleri
 • Flaş ışığı meydana getirmeye özgü deşarj lambalı cihazlar (elektronik)
 • B.y.s. fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye özgü diğer cihazlar
 • Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç)
 • Rulo halindeki fotoğraf (sinematografik olanlar dahil) film ve kağıtlarının otomatik olarak çoğaltılması veya çoğaltılmış filmlerin rulo halindeki kağıtlara basılmasına özgü malzeme ve cihazlar
 • Sinema ve fotoğraf laboratuvarları için diğer malzeme ve cihazlar; negatoskoplar
 • Sinema ve fotoğraf laboratuvarları için malzeme ve cihazlar; klişeler, film tamamlayıcı (işleyici)
 • Sinema ve fotoğraf laboratuvarları için malzeme ve cihazlar; diğerleri
 • Projeksiyon perdeleri
 • Mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroform okuyucular
 • Mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroform okuyucular (kopya çıkarmaya elverişli olsun olmasın)
 • Fotoğrafçılıkta kullanılan teçhizatın aksam ve parçaları
 • Fotoğraf makinelerinin aksam, parça ve aksesuarı
 • Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye özgü cihazların ve flaş lambalarının aksam, parça ve aksesuarı
 • Sinema kameralarına ait aksam, parça ve aksesuarı
 • Sinema projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar
 • Sabit görüntü projektörleri; fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazların aksam, parça ve aksesuarı
 • B.y.s. fotoğraf veya sinema laboratuvarlarında kullanılan cihazların, negatoskopların, projeksiyon perdelerinin aksam, parça ve aksesuarı
 • Profesyonel fotoğrafik, sinematografik ve optik aletlerin bakım ve onarımı
 • Profesyonel fotoğrafik, sinematoğrafik ve optik aletlerin bakım ve onarımı

 

Saat İmalatı

 • Zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan kol saatleri ve cep saatleri
 • Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) – sadece mekanik göstergeliler
 • Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) – sadece optoelektronik göstergeliler
 • Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) – diğerleri
 • Diğer kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar)
 • Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar)
 • Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) – sadece mekanik göstergeli olanlar
 • Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) – opto-elektronik göstergeli olanlar
 • Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) – diğerleri
 • Diğer kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (kronometreler dahil)
 • Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçlı olsun olmasın) – sadece mekanik göstergeli olanlar
 • Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçlı olsun olmasın) – sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)
 • Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçlı olsun olmasın) – diğerleri
 • Diğer kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın)
 • Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın)
 • Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) – sadece mekanik göstergeli olanlar
 • Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) – opto-elektronik göstergeli olanlar
 • Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) – diğerleri
 • Taşıtların gösterge panellerinde kullanılan saatler ve benzerleri
 • Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, gemilerin veya diğer nakil vasıtalarının alet tablolarına özgü saatler ve benzeri eşya
 • Saat makineli duvar ve masa saatleri; çalar saatler; b.y.s. diğer saatler
 • B.y.s. saat makineli duvar saatleri ve çalar saatler – pilli veya akümülatörlü olanlar
 • B.y.s. saat makineli duvar saatleri ve çalar saatler – diğerleri
 • Çalar saatler – pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar
 • Diğer çalar saatler (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç)
 • Duvar saatleri – pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar
 • Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç); guguklu saatler
 • Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç); diğerleri (guguklu saatler hariç)
 • Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç); diğerleri (guguklu saatler hariç, diyagonal ölçü > 10 cm)
 • Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç); diğerleri (guguklu saatler hariç, diyagonal ölçü <= 10 cm)
 • Elektrikli saat sistemleri için saatler (zaman dağılımı ve birleştirme sistemi)
 • Belirli bir zaman dağılımı, birleşme sistemindeki ana saatler
 • Belirli bir zaman dağılımı, birleşme sistemindeki ikincil saatler
 • Pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışan diğer saatler (elektrikli saat sistemleri için olanlar hariç)
 • Masa ve şömine saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç)
 • B.y.s. diğer saatler (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç)
 • Saat makineli veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve sayaçları; zaman röleleri, zaman kaydediciler, park-metreler
 • Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar
 • Parkmetreler ve diğerleri (zaman ayarlayıcılar, durdurucular ve benzerleri hariç)
 • Zaman ayarlayıcılar, durdurucular ve benzerleri
 • Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)
 • Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar) – elektrikli veya el
 • Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar) – diğerleri
 • Cep veya kol saati makineleri (tamamlanmış veya birleştirilmiş)
 • Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri – sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin birleştirebildiği bir tertibata sahip olanlar
 • Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri – sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)
 • Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri – diğerleri (gün kaydedici olanlar)
 • B.y.s. otomatik kurmalı veya diğer cep ve kol saati makineleri (tamamlanmış veya birleştirilmiş olanlar)
 • Diğer saat makineleri (cep veya kol saatleri için olanlar hariç)
 • Çalar saat makineleri (tamamlanmış ve birleştirilmiş) – pilli, akümülatörlü veya elektrik devresine bağlanarak çalışanlar
 • B.y.s. diğer saat makineleri (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saat makineleri hariç) – pilli, akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar
 • B.y.s. diğer saat makineleri (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saat makineleri hariç)
 • Tamamlanmış saat makineleri (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş); tamamlanmamış saat makineleri (birleştirilmiş) 
 • Tamamlanmış cep ve kol saat makineleri (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş, şablonlar) – spiral rakkaslı olanlar
 • Tamamlanmış cep ve kol saat makineleri (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş, şablonlar) – diğer saat makineleri
 • Tamamlanmamış cep ve kol saat makineleri (birleştirilmiş)
 • Saat makinelerinin taslakları
 • Cep ve kol saat makinesi taslakları
 • Tamamlanmış veya tamamlanmamış saat makineleri ve taslakları (birleştirilmemiş)
 • Tamamlanmış veya tamamlanmamış, birleştirilmemiş diğer saat makinesi taslakları
 • Saat zarfları ve bunların aksam ve parçaları
 • Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden saat zarfları
 • Adi metallerden saat zarfları
 • B.y.s. diğer saat zarfları
 • Saat zarflarının aksam ve parçaları
 • Saat ve saat makineleri için metal zarflar
 • Diğer maddelerden saat ve saat makineleri için zarflar
 • Saat ve saat makinesi zarflarının aksam ve parçaları
 • Metal saat kayışları, saat bantları ve saat bilezikleri ile bunların aksam ve parçaları
 • Saat kayışları, bilezikleri ve bunların parçaları – metallerden olanlar
 • Saat kayışları ve bilezikleri – kıymetli metallerden olanlar
 • Saat kayışları ve bilezikleri – adi metallerden olanlar
 • Saat kayışları ve bileziklerinin aksam ve parçaları
 • Saatlere ait diğer aksam ve parçalar
 • Diğer saat aksamı; yaylar (zemberekler dahil)
 • Diğer saat aksamı; taşlar
 • Diğer saat aksamı; kadranlar
 • Kol saatleri için kadranlar – metalden olanlar
 • Diğer saatler için kadranlar – adi metallerden olanlar
 • Diğer kadranlar
 • B.y.s. diğer saat aksamı (örn; platin ve köprüler)
 • B.y.s. diğer cep ve kol saati aksamı
 • B.y.s. diğer saat aksamı
 • Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının kurulumu
 • Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının bakım ve onarımı
 • Sanayide kullanılmaya yönelik saatlerin bakım ve onarımı

Tıbbi Aletler Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı Yatırımlarında 5. Bölge Desteklerinden Yararlanan İller

1.2.3.4.5. bölgedeki iller

Adana Adıyaman Afyonkarahisar Aksaray Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bartın Bayburt Bilecik Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mersin Muğla Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yalova Yozgat Zonguldak

Tecrübeli uzman danışman desteği alın, hemen iletişime geçin.

Alanında uzman danışan kadromuz ile yatırımlarınızı, projelerini ve fikirlerinizi geliştirmek çok kolay. Hemen iletişime geçin, projenizi geliştirelim.

Sohbeti Başlat
Yatırım ve teşvik mi almak istiyorsunuz?
Merhaba 👋🏼
Whatsapp üzerinden profesyonel danışmanlarımız ile hemen iletişime geçebilirsiniz.