Radyo Televizyon Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı Yatırım Teşvikleri

Elektronik Valf ve Elektron Tüpleri ile Diğer Elektronik Parçaların İmalatı

 • 50/60 Hz.lik elektrik devreleri için imal edilmiş  0,5 kVAr veya daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler
 • 50/60 Hz.’lik elektrik devreleri için imal edilmiş ve 0.5 kVAr veya daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler (güç kondansatörü)
 • Diğer sabit elektrik kondansatörleri
 • Sabit elektrikli tantal kondansatörler
 • Sabit alüminyum elektrolitik kondansatörler
 • Sabit seramik dielektrikli sabit kondansatörler (tek katlı)
 • Sabit seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı)
 • Sabit kağıt veya plastik dielektrikli kondansatörler
 • B.y.s. sabit elektrikli kondansatörler
 • Değişken veya ayarlanabilen elektrikli kondansatörler
 • Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri
 • Elektrik dirençleri (ısıtma rezistansları hariç)
 • Karbonlu sabit elektrik rezistansları (terkip ve film tipleri)
 • Diğer sabit rezistanslar – güç kapasitesi <= 20 W
 • Diğer sabit rezistanslar – güç kapasitesi > 20 W
 • Tel sarımlı değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler dahil) – güç kapasitesi <= 20 W
 • Tel sarımlı değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler dahil) – güç kapasitesi > 20 W
 • Diğer değişken rezistanslar (reosta, potansiyometreler dahil)
 • Baskılı devreler
 • Sadece bağlantı elemanları ve iletken yolu içeren, elastik olmayan, çok katlı baskılı devreler
 • Sadece bağlantı elemanları ve iletken yolu içeren, elastik olmayan, diğer baskılı devreler
 • Sadece bağlantı elemanı ve iletken yolu içeren baskılı devre
 • Sadece bağlantı elemanları ve iletken yolu içeren, elastiki baskılı devreler
 • Diğer pasif elemanlı baskılı devreler
 • Katod ışınlı televizyon görüntü tüpleri; televizyon kamera tüpleri; diğer katot ışınlı tüpler
 • Tv alıcıları için katot ışınlı görüntü tüpleri (katod ışınlı görüntü (video) monitör tüpleri dahil) -renkli olanlar
 • Tv alıcıları için katot ışınlı görüntü tüpleri (katod ışınlı görüntü (video) monitör tüpleri dahil) – siyah-beyaz veya diğer tek renkli olanlar
 • B.y.s. diğer katot ışınlı tüpler
 • Tv kamera tüpleri, görüntü çeviricileri ve görüntü yoğunlaştırıcıları; diğer foto katod tüpleri
 • Magnetronlar, klistronlar, mikro dalga tüpleri ve diğer valf tüpleri
 • Mikrodalga tüpleri (örn; magnetronlar, klistronlar, gezgin dalga tüpleri, karsinötronlar) (ızgara kumanda edebilen tüpler hariç) ve diğer valfler ve tüpler
 • Diyotlar; transistörler; tristörler; diyaklar ve triyaklar
 • Diyodlar (ışığa duyarlı ve ışık yayan diyodlar ve doğrultucu güç diyodları hariç)
 • Doğrultucu güç diyodları
 • Transistörler (ışığa duyarlı transistörler hariç) – dağılma gücü < 1 W
 • Tristörler, diyaklar ve triyaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)
 • Yarı iletken cihazlar; ışık yayan diyotlar; monte edilmiş piezo-elektrik kristalleri ve bunların parçaları
 • Işığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayan diyodlar (led)
 • Işığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); güneş pilleri (solar), fotodiyodlar, fototransist
 • Diğer yarı iletken tertibat (ışığa duyarlılar hariç)
 • Monte edilmiş piezoelektrik kristaller
 • MOS dijital monolitik elektronik entegre devreler; henüz chip halinde kesilmemiş diskler (wafer)
 • MOS dijital monolitik elektronik entegre devreler; chipler
 • MOS dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM) – 1 megabit < bellek kapasitesi <= 4 megabit
 • MOS dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM) – bellek kapasitesi > 4 megabit
 • MOS statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM) – 64 kilobit < bellek kapasitesi <= 256 kilobit
 • MOS statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM) – 256 kilobit < bellek kapasitesi <= 1 megabit
 • MOS statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM) – bellek kapasitesi > 1 megabit
 • MOS programlanabilen, ultraviyole (UV) ile silinebilen ve sadece okunabilen bellekler (EPROM) – 256 kilobit < bellek kapasitesi <= 1 megabit
 • MOS programlanabilen, ultraviyole (UV) ile silinebilen ve sadece okunabilen bellekler (EPROM) – 1 megabit < bellek kapasitesi <= 4 megabit
 • MOS programlanabilen, ultraviyole (UV) ile silinebilen ve sadece okunabilen bellekler (EPROM) – bellek kapasitesi > 4 megabit
 • MOS programlanabilen, elektrikle silinebilen ve sadece okunabilen bellekler (E2PROM)
 • MOS diğer bellekler
 • MOS dijital monolitik elektronik entegre devreler – mikro işlemciler
 • MOS dijital monolitik elektronik entegre devreler – diğerleri
 • Monolitik elektronik entegre devreler (dijital olanlar hariç)
 • Karma (hibrid) elektronik entegre devreler
 • B.y.s. diğer elektronik entegre devreler ve mikro devreler
 • Elektrikli kapasitörlerin aksam ve parçaları
 • Sabit değişken veya ayarlanabilir kondansatörlerin aksam ve parçaları
 • Elektrik dirençleri, reosta ve potansiyometrelerin aksam ve parçaları
 • Elektrik rezistanslarının (reostalar ve potansiyometreler dahil) aksam ve parçaları
 • B.y.s. diğer elektronik valf ve tüplerin; elektronik malzemelerin aksam ve parçaları
 • Katod ışınlı tüplerin aksam ve parçaları
 • Mikrodalga tüplerinin ve diğer valf ve tüplerin aksam ve parçaları (katod ışınlı tüpler hariç)
 • Diyodlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar ; monte edilmiş piezo elektrik kristallerinin aksam ve parçaları
 • Elektronik entegre devreler ve mikro devrelerin aksam ve parçaları

 

Radyo ve Televizyon Vericileri ile Telefon ve Telgraf Hattı Teçhizatının İmalatı

 • Telsiz telefon, telsiz telgraf; radyo veya televizyon yayınlarına özgü verici cihazlar
 • Telsiz, telefon, telsiz telgraf, radyo veya TV yayınlarına özgü verici cihazlar (alıcı cihazı bulunanlar hariç)
 • Telsiz, telefon , telsiz telgraf, radyo veya TV yayınlarına özgü alıcı cihazı bulunan verici cihazlar
 • Cep telefonları; mobil telefonlar
 • Televizyon kameraları
 • Telli telefon ve telli telgrafa özgü elektrikli cihazlar
 • Telefon cihazları (videofonlar dahil)
 • Teleprinterler
 • Telefon veya telgraf abone hatlarını birbirine bağlamaya özgü cihazlar (telefon santralleri)
 • Kuranportörlü telekomünikasyona özgü diğer cihazlar (multipleks sistem)
 • B.y.s. diğer elektrikli telefonik ve telgrafik cihazlar (Teleks dahil)
 • Telefax (faksimile) cihazları
 • Telefon ve telgrafa özgü elektrikli cihazların aksam ve parçaları
 • Telefon ve telgrafa özgü elektrikli cihazların aksam ve parçaları (kuranportörlü telekomünikasyon cihazları için)
 • Telefon ve telgrafa özgü elektrikli cihazların aksam ve parçaları (diğerleri)
 • Televizyon ve radyo vericilerinin kurulumu
 • Televizyon ve radyo vericilerinin bakım ve onarımı

Televizyon ve Radyo Alıcıları; Ses ve Görüntü Kaydeden veya Üreten Teçhizat ve Bunlarla İlgili Araçların İmalatı

 • Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen radyo yayını alıcı cihazlar (arabalar için olanlar hariç)
 • Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan taşınabilir radyo alıcı cihazları (telsiz telefon veya telsiz-telgraf yayınını da alabilen cihazlar dahil)- ses kaydedebilen veya kaydedilen sesi tekrar verebilen cihazlarla birlikte olanlar
 • Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan taşınabilir radyo alıcı cihazları (telsiz telefon veya telsiz telgraf yayınını da alabilen cihazlar dahil) – diğerleri
 • Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar (telsiz telefon veya telsiz telgraf yayınıcıda alabilen cihazlar dahil) – ses kaydedebilen veya kaydedilen sesi tekrar verebilen cihazlarla birlikte olanlar
 • Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar (telsiz telefon veya telsiz telgraf yayınını da alabilen cihazlar dahil) – ses kaydedebilen veya kaydedilen sesi tekrar verebilen cihazlarla birlikte olmayan, saatli olanlar
 • B.y.s. radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar
 • Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayan radyo yayını alıcı cihazlar
 • Motorlu taşıtlarda kullanılan türde, radyo yayınlarını alıcı cihazlar, (telsiz telefon veya telsiz telgraf yayınını da alabilen cihazlar dahil) – ses kaydedebilen veya kaydedilen sesi tekrar verebilen cihazlarla birlikte olanlar
 • B.y.s. sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde radyo yayınlarını alıcı cihazlar (telsiz telefon veya telsiz telgraf yayınını da  alabilen cihazlar
 • Televizyon alıcıları
 • Bir görüntü (video) tuner cihazı bulunan görüntü kayıt veya kayıt edilen görüntüyü tekrar verme cihazları ile birlikte bulunan renkli televizyon alıcıları – diğerleri
 • Katod ışınlı tüplü video monitörleri
 • Diğer ekranlı video monitörleri
 • B.y.s. içerisinde resim tüpü olan renkli televizyon alıcıları
 • Diğer ekranlı renkli televizyon alıcıları
 • Görüntü (video) tünerleri
 • Ekransız diğer renkli televizyon alıcıları
 • Siyah ve beyaz veya diğer tek renkli video monitörleri
 • Siyah ve beyaz veya diğer tek renkli televizyon alıcıları
 • Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü diğer cihazlar
 • Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar
 • Diğer pikaplar ve plak döndürücüler
 • Dikte makineleri
 • Kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü kaset tipi cihazlar (kaydetme özelliği bulunmayan)
 • Kompakt disk (CD) çalarlar
 • Kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü diğer cihazlar
 • Manyetik ses kaydetme cihazlar ve diğer ses kaydetme cihazları
 • Harici bir güç kaynağı ile çalışan dikte makineleri
 • Telefonlara cevap verme makineleri
 • Manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü tertibatlı olanlar) – kaset tipi olanlar
 • Manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü tertibatlı olanlar) – diğerleri
 • B.y.s. manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kayıt eden cihazlar
 • Video kayıt ve gösterme cihazları
 • Video kayıt cihazları – aynı kabin içinde televizyon kamerası monte edilmiş olanlar
 • Diğer video (video tünerleri dahil) cihazları – eni 1.3 cm yi geçmeyen ve bant hızı 50 mm / saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayıt eden veya kaydedileni tekrar göstermeye özgü olanlar
 • Diğer manyetik bantlı video cihazları (video tünerli olsun olmasın)
 • Video kayıt ve gösterme cihazları (magnetik teyp bantlılar)
 • Mikrofonlar ve bunların mesnetleri
 • Hoparlörler; başa takılan kulaklıklar; kulağa takılan kulaklıklar; kombine haldeki mikrofon ve kulaklıklar
 • Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler
 • Başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar ve kombine haldeki mikrofon ve kulaklıklar
 • Elektrikli ses frekansı yükselteçleri (amplifikatörler); takım haldeki ses yükselteçleri
 • Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri
 • Diğer elektrikli ses frekanslı yükselteçler
 • Takım halindeki ses yükselteçleri
 • B.y.s. telsiz telefon veya telsiz telgraf alıcı cihazları
 • Şahıs arama ve çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları (taşınabilir) (çağrı cihazı)
 • B.y.s. diğer radyo alıcıları
 • Ses ve görüntü kaydeden teçhizatın aksam ve parçaları
 • Pick-up okuyucu kafalar
 • Kıymetli ya da yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş olanlar)
 • B.y.s. plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye özgü diğer cihazlar, manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar ve video kayıt veya gösterme cihazlarının diğer aksam ve parçaları
 • Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler; başa takılan, kulağa takılan kulaklıklar ve kombine haldeki mikrofonlar ve kulaklıklar; elektrikli ses yükselteçleri ve takım halindeki ses amplifikatörlerinin aksam ve parçaları
 • Her türlü anten ve yansıtıcılar ile bunların aksam ve parçaları; radyo alıcı ve vericileri ile radar cihazlarına ait  aksam ve parçalar
 • Motorlu araçlara veya portatif cihazlara monte edilebilen teleskopik veya kamçı tipi antenler
 • Uydu yayınlarını alıcı antenler
 • Harici radyo ve televizyon alıcı antenleri
 • Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte edilmişler dahil)
 • Diğer antenler ve parçaları
 • Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon yayınlarına özgü verici ve alıcı cihazlar, televizyon kameraları, radar cihazları ve telsiz cihazlarının aksam ve parçaları
 • Profesyonel radyo, televizyon, ses ve görüntü kaydeden cihazların kurulumu
 • Profesyonel radyo, televizyon, ses ve görüntü kaydeden cihazların kurulumu
 • Profesyonel radyo, televizyon, ses ve görüntü cihazlarının bakım ve onarımı
 • Televizyon onarımı
 • Video onarımı
 • B.y.s. ses ve görüntü cihazlarının bakım ve onarımı
Öncelikli Destek Unsurları 5. Bölge
KDV İstisnası %18 Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2 Var
Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı 80%
Yatırıma Katkı Oranı 40%
Yatırım Dönemi Vergi İndirimi 50%
İşletme Dönemi Vergi İndirimi 50%
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulama Süresi 7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı) 35%
Yatırım Yeri Tahsisi Var
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan
Döviz/Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Azami Destek Tutarı (BinTL) 700
Sigorta Primi Desteği Yok
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti Var
Emlak Vergisi Muafiyeti Var
Damga Vergisi Muafiyeti Var

Radyo Televizyon Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı Yatırımlarında 5. Bölge Desteklerinden Yararlanan İller

1.2.3.4.5. bölgedeki iller

Adana Adıyaman Afyonkarahisar Aksaray Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bartın Bayburt Bilecik Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mersin Muğla Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yalova Yozgat Zonguldak

Tecrübeli uzman danışman desteği alın, hemen iletişime geçin.

Alanında uzman danışan kadromuz ile yatırımlarınızı, projelerini ve fikirlerinizi geliştirmek çok kolay. Hemen iletişime geçin, projenizi geliştirelim.

Sohbeti Başlat
Yatırım ve teşvik mi almak istiyorsunuz?
Merhaba 👋🏼
Whatsapp üzerinden profesyonel danışmanlarımız ile hemen iletişime geçebilirsiniz.