17- İlaç (Tıp Ve Eczacılıkta Kullanılan) Ürünleri İmalatı Yatırım Teşvikleri

İlaç (Tıp Ve Eczacılıkta Kullanılan) Ürünleri İmalatı Yatırım Teşvikleri

Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı İlaç Ürünlerinin İmalatı

Öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. 

1.2.3.4.5. bölgedeki yatırımların tamamı 5. Bölge teşviklerinden yararlanır.  Destek verilecek yatırım konularının şunlardır.

1 – Temel Eczacılık Ürünleri İmalatı

 • Salisilik asit, O-Asetilsalisilik asit; bunların tuzları ve esterleri
 • Salisilik asit ve tuzları
 • O- Asetilsalisilik asit ile tuzları ve esterleri
 • Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları
 • Lizin, glutamik asit ve bunların tuzları; dörtlü amonyum tuzları ve hidroksitleri; fosfoamino lipidler; amidler ve bunların türevleri ve tuzları
 • Lizin ve esterleri; bunların tuzları
 • Glutamik asit ve tuzları
 • Kolin ve tuzları
 • Lesitinler ve diğer fosfoamino lipidler
 • B.y.s. dörtlü amonyum tuzları ve hidroksitleri
 • Asiklik amidler (asiklik karbomatlar dahil) ve türevleri; bunların tuzları
 • B.y.s. siklik amidler ve bunların tuzları; üreinler (karbomat da dahil) ve türevleri hariç
 • B.y.s. laktonlar, yalnızca azot atomları ile oluşan heterosiklik bileşikler; yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan bileşikler; yapısında bir pirimidin halkası veya piperazin halkası olan bileşikler; yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin, triazol veya fenotiazin halkası olan bileşikler; nükleik asitler ve bunların tuzları; hidantoin ve türevleri
 • Diğer laktonlar (kumarin, metilkumarinler ve etilkumarinler hariç)
 • Fenazon (antiprin) ve türevleri
 • B.y.s. yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan bileşikler
 • Hidantoin ve türevleri
 • Malonilüre (barbutirik asit) ve bunların türevleri ve tuzları
 • B.y.s. yapısında bir primidin veya piperazin halkası olan bileşikler; nükleik asitler ve tuzları
 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan bileşikler (melamin hariç)
 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış)
 • Sülfonamidler
 • Sülfonamidler
 • B.y.s. kimyaca saf şekerler; şeker eterleri, esterleri ve bunların b.y.s. tuzları
 • imyaca saf şekerler (glikoz, vb. hariç); şeker eterleri, esterleri ve tuzları
 • Provitaminler, vitaminler ve bunların türevleri
 • Provitaminler (karışık olmayanlar)
 • Vitamin A ve türevleri (karışık olmayanlar)
 • Vitamin B1 ve türevleri (karışık olmayanlar)
 • Vitamin B2 ve türevleri (karışık olmayanlar)
 • D- veya DL- pantotenik asit (B3 veya B5 vitamini) ve türevleri (karışık olmayanlar)
 • Vitamin B6 ve türevleri (karışık olmayanlar)
 • Vitamin B12 ve türevleri (karışık olmayanlar)
 • Vitamin C ve türevleri (karışık olmayanlar)
 • Vitamin E ve türevleri (karışık olmayanlar)
 • Diğer vitaminler ve türevleri (karışık olmayanlar)
 • Vitaminlerin tabii konsantreleri ve karışımları
 • Hormonlar ve bunların türevleri; başlangıçta hormon olarak kullanılan diğer steroidler
 • Hipofizin ön lobu hormonları veya benzeri hormonlar ve bunların türevleri
 • Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) ve prednizolon (dehidrohidrokortizon)
 • Böbrek üstü bezi hormonlarının halojenlenmiş türevleri
 • B.y.s. diğer böbrek üstü bezi hormonları ve türevleri
 • İnsülin ve tuzları
 • Östrojenler ve progesteronlar
 • B.y.s. diğer hormonlar ve türevleri; öncelikle hormon olarak kullanılan diğer steroitler
 • Glikozidler, bitkisel alkaloidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri
 • Rutosid (rutin) ve türevleri
 • B.y.s. glikozidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri
 • Afyon alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları (morfin ve türevleri)
 • Kinin ve tuzları
 • B.y.s. diğer kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları
 • Kafein ve tuzları
 • Efedrinler ve tuzları
 • Teofilin ve aminofilin (teofilin – etilendiamin) ve bunların türevleri ve tuzları
 • Çavdar mahmuzu alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları
 • Nikotin ve tuzları
 • B.y.s. diğer bitkisel alkaloidler, bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri
 • Antibiyotikler
 • Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; bunların tuzları
 • Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları
 • Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları
 • Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları
 • Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları
 • B.y.s. diğer antibiyotikler
 • Salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri; b.y.s. diğer insan ve hayvan kaynaklı maddeler
 • Kurutulmuş salgı bezleri ve diğer organlar
 • Salgı bezlerinin, diğer organların veya bunların salgılarının ekstresi
 • B.y.s. tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış insan ve hayvan kaynaklı diğer maddeler
 • B.y.s. insan ve hayvan kanı; mikroorganizma kültürleri; toksinler, vb.

2 – Eczacılık Müstahzarları İmalatı

 • Penisilin veya diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar
 • Penisilin, streptomisin, vb. içeren ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan)
 • Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan)
 • Penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini içeren ilaçlar (doz halinde veya perakende satışa hazır)
 • Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (perakende satışa hazır)
 • Antibiyotik içermeyen, hormonlu ilaçlar
 • İnsülin içeren ilaçlar (antibiyotiksiz) (perakende satışa hazır olmayan)
 • B.y.s. diğer hormonları içeren ilaçlar (antibiyotik veya insülin içermeyenler) (perakende satışa hazır olmayan)
 • İnsülin içeren ilaçlar (perakende satışa hazır)
 • Böbreküstü bezi kabuğu hormonlarını içeren ilaçlar (perakende satışa hazır)
 • B.y.s. diğer hormonları içeren ilaçlar (perakende satışa hazır)
 • Antibiyotik ve hormon içermeyip, alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren ilaçlar
 • Alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan)
 • B.y.s. tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan diğer ilaçlar (perakende satışa hazır olmayan)
 • Alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren ilaçlar (perakende satışa hazır)
 • Provitaminler ve vitaminler (doğal veya sentez yoluyla elde edilmiş) (doğal konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevlerini ve bunların birbirleriyle olan karışımlarını içeren diğer ilaçlar (perakende satışa hazır)
 • B.y.s. tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan diğer ilaçlar (perakende satışa hazır)
 • Antiserumlar ve aşılar
 • Serumlar ve diğer kan fraksiyonları
 • İnsanlar için kullanılan aşılar
 • Veterinerlikte kullanılan aşılar
 • Esası hormon veya spermisit olan, gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar
 • Esası hormon veya spermisit olan, gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar
 • Teşhise yönelik reaktifler ve diğer eczacılık ürünleri
 • Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine özgü reaktifler
 • Radyografi muayeneleri için x-ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar; ayırıcı (teşhise yönelik) reaktifler,
 • Dişçi çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar
 • Yapışkan sargılar, katgütler ve benzeri maddeler; ilk yardım çantaları
 • Yakı
 • Tıbbi flasterler
 • Ortopedik bandajlar
 • B.y.s. yapışkan sargılar ve benzeri maddeler (emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış)
 • Sargı bezi, kasık bağı, göbek bağı
 • Kulak temizleme çubuğu
 • Gazlı bezler
 • B.y.s. eczacılık maddeleri ile birlikte pamuklar, gaz bezleri ve benzeri maddeler (perakende satışa hazır)
 • Cerrahi dikişler için malzemeler; laminaryalar; emici hemostatlar
 • İlk yardım çantaları ve kutuları

Tecrübeli uzman danışman desteği alın, hemen iletişime geçin.

Alanında uzman danışan kadromuz ile yatırımlarınızı, projelerini ve fikirlerinizi geliştirmek çok kolay. Hemen iletişime geçin, projenizi geliştirelim.

Sohbeti Başlat
Yatırım ve teşvik mi almak istiyorsunuz?
Merhaba 👋🏼
Whatsapp üzerinden profesyonel danışmanlarımız ile hemen iletişime geçebilirsiniz.