10- Enerji Yatırım Teşvikleri

Entegre Hayvancılık Yatırım Teşvikleri

Yatırım teşvik belgesi; bölgesel desteklerinden yararlanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca teşvik belgesi ile yatırım yeri tahsisi yapılmaktadır.
Entegre hayvancılık yatırımlarında aşağıda belirtilen kriterler aranır.

 1. Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) ve/veya soğuk hava deposu.
 2. Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik yatırımlarında, yetiştiricilik ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, soğuk hava deposu ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) ve/veya et mamulleri üretimi.
 3. Damızlık büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).
 4. Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık tavuk veya hindi yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi.
 5. Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, hindi veya et yönlü tavuk yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi.
 6. Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, yumurta tavuğu yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme ünitesi.

Entegre Hayvancılık Yatırımlarında Bölgeler İçin Aranacak Kapasite Şartları

1. ve 2. bölgede
Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş
Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem,
Damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş,
Damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş,
Süt ve Et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem
Kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı  entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı bölgede:
Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş,
Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,
Damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş,
Damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş,
Süt ve Et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem
Kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

 

 

Aşağıdaki şartları sağlayan yatırımlar için Genel Teşvik Belgesi düzenlenir.

 1. KDV (%18)
 2. GÜMRÜK Muafiyeti(%2)

 

 1. Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
 2. Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
 3. Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
 4. Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
 5. Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.

BÜYÜKBAŞ ET VE SÜT YÖNLÜ ENTEGRE HAYVANCILIK YATIRIMLARI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR KAPSAMINA ALINDI
Aşağıdaki  kapasite şartlarını  sağlayan büyükbaş hayvancılık  yatırımları 5. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır.
(22/6/2018-30456) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.

Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanmaz. Yatırım destek unsurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Bölgesel Yatırımlara Sağlanan Destek Unsurları Bölgeler
Destek Unsurları 5. Bölge
KDV İstisnası %18 Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti ‘2 Var
Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı %80
Yatırıma Katkı Oranı %40
Yatırım Dönemi Vergi İndirimi %50
İşletme Dönemi Vergi İndirimi %50
Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği Uygulana Süresi 7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı %35
Yatırım Yeri Tahsisi Var
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan
Dövi/Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Azami Destek Tutarı(BinTL) 700
Sigorta Primi Desteği Yok
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok
İnşaat Yapı Harçları Muafiyeti Var
Emlak Vergisi Muafiyeti Var
Damga Vergisi Muafiyeti Var

Tecrübeli uzman danışman desteği alın, hemen iletişime geçin.

Alanında uzman danışan kadromuz ile yatırımlarınızı, projelerini ve fikirlerinizi geliştirmek çok kolay. Hemen iletişime geçin, projenizi geliştirelim.

Sohbeti Başlat
Yatırım ve teşvik mi almak istiyorsunuz?
Merhaba 👋🏼
Whatsapp üzerinden profesyonel danışmanlarımız ile hemen iletişime geçebilirsiniz.