38- Basın Danışmanlığı

Basın Danışmanlığı

Basın danışmanlığı halkla ilişkilerin en temel alanlarından birisidir. Bunun temel nedeni de iletişimin doğru kurgulanmasının PR alanında çok önemli olmasıdır. 

PR ya da halka ilişkiler kavramını oluşturan 4 temel model vardır. Bu modeller kurulan ilişkinin yönüne, kapsamına ve şekline göre ayrışmıştır. Basın bülteni servisi halkla ilişkilerin tek yönlü iletişim modeli olarak tanımlanır. Bu tanıma göre basın bülteni servisi tek yönlü bir iletişim açısından güçlüdür. 

Söz konusu iletişimde  kitlenin ilgili haberi, duyuruyu ya da gelişmeyi ikna edici bir şekilde öğrenmesi sağlanır. Bu nedenle de basın bülteni servisi mutlaka basın danışmanlığı hizmeti ile birlikte sunulmalıdır.

Basın danışmanlığı hizmeti sadece haber servisi yapmakla sınırlı değildir. Haberin hedef kitleye uygunluğu da basın danışmanlığının konusudur. Dili, anlatımı ve vurucu noktaları kitleye göre belirlenmiş bir haber servisi beklenenden çok daha yüksek geri dönüşler getirecektir.

Basın Danışmanı Kimdir ?

Basın Danışmanı, pozitif basın kapsamı elde etmek için işletmeler veya siyasi adaylar tarafından işe alınan bir pazarlama temsilcisi veya halkla ilişkiler yöneticisidir. 

Medya danışmanları genellikle bir işletmenin, örgütün veya bireyin olumlu başarılarını vurgulamak için basın bültenleri hazırlar. Politikada, medya danışmanları seçmenlerin kafasında arzulanan bir imajı yerleştirmek için reklam kampanyaları oluşturur.

Böylelikle şirketler medya, teknoloji ve eğlence uygulamalarına sahip olurlar. 

Basın Danışmanları, operasyonel verimliliği, marka stratejisini, dijital medya stratejilerini ve iş teknolojisini güçlendirmek gibi sektörün karşılaştığı sorunları ele alır ve çözümler üretirler.

Basın Danışmanları medya ajansı ilişkilerini yönetmeleri için şirketler tarafından tercih edilmektedirler.

Bir şirketin haberi yapıldığında, kasıtlı olsun veya olmasın, muhtemelen medya tarafından yapılacak bir röportaj için sizinle iletişime geçilecektir. Bununla doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenmek, Basın Danışmanlarının işidir.

Ölçeğin öbür ucunda, halkla ilişkiler profesyonelinin medya ile iyi ilişkilerini sürdürme görevi de vardır, böylece gerektiğinde basın bültenleri ve diğer medya materyalleri ile birlikte istenen tüm yayınlarda toplanmış olur.

Yeniden başlamak veya yeniden markalaşmak isteyen şirketler bile, halkın yeni markalarını kabul etmesini sağlamak için bir PR profesyonelinin hizmetlerini kullanır.

Bu kadar çok çeşitli görevler ve çok sayıda kurumsal imaj oluşturma sürecine dâhil olmak, Basın Danışmanlarının çeşitli becerilerin yanı sıra, yüksek bir enerji seviyesine sahip olmasının da gerektirir. Ayrıca, güçlü bir çalışma etiğine ve projeleri zamanında tamamlama taahhüdüne de ihtiyaçları vardır.

Bir Basın Danışmanı uzmanı, ister bir şirket ile isterse de serbest olarak çalışsın, terfi ettirdiği şirketlerin itibarını ellerinde tuttuğu asla unutulmamalıdır. Uzmanlar yükümlülüklerini yerine getirmiyorlarsa, tüm işler ve şirket bundan zarar görebilir, bu yüzden basın danışmanlığının yüksek sorumluluk gerektiren bir iş olduğu asla unutulmamalıdır.

Basın Danışmanlığı Nasıl Yapılır ?

Basın danışmanlığı çok yönlü bir hizmettir. Kriz yönetiminden, marka bilinirliği yaratmaya; halkla ilişkilerden marka değeri yükseltmeye kadar pek çok farklı unsur açısından önemli hizmetler bütünü olarak tanımlanabilir. Bu nedenle basın danışmanlığını sadece haber servisi yapmaya indirgememek gerekir. 

Bir basın danışmanı sadece haber değeri olan gelişmelerin servisinden sorumlu değildir. Olayların haber değeri taşıyacak şekilde değerlendirilmesi de basın danışmanlığı kapsamında yapılmalıdır. Bakış açısının bu odakta olması hem halkla ilişkiler hem de marka değeri olan tüm işler için önemlidir. 

Haber siteleri ya da haber portalları için haber servisi sadece önemli ve dikkat çekici olaylar için olsa da bir basın danışmanlığı hizmeti olayları dikkat çekici şekilde nasıl sunmak gerektiğinin belirlenmesinden, sunulmasına ve servis edilmesine kadar geçen tüm süreci kapsar.

Basın Bülteni Servisi Nedir ?

Basın bülteni servisi kapsamında öncelikli olarak haber değeri olan ya da haber değeri taşıma potansiyeli bulunan konuların belirlenmesi önceliklidir. Eğer haber değeri oluşturulmazsa ortaya çıkan bültenin ya da haberlerin doğru kaynaklarda yayınlanması mümkün olmaz. 

Firma olarak haber ajanslarının beklentilerini karşılayacak düzeyde içeriklerin oluşturulmasını sağlayarak her marka için özel olarak hazırladığımız basın danışmanlığı stratejisi kapsamında ortaya çıkan içeriklerin Türkiye’nin en popüler yayın organlarında çıkmasını sağlıyoruz.

Basın Danışmanlığı Kapsamında Alacağınız Hizmetler

Firmamız bünyesinde alacağınız basın danışmanlığı hizmeti 360 derece çözüm sunan içeriği ile size ve markanıza her zaman ihtiyacınız olandan fazlasını sunar. 

Bir basın danışmanlığı hizmeti içeriğinde içerik stratejisi kadar doğru zamanlama da büyük öneme sahiptir. Bu nedenle gündemin yakından takip edilmesi, hedef kitlenin döneme uygun olarak yaptığı aramaların incelenmesi ve bu aramalar doğrultusunda elde edilen veriler ışığında içerik oluşturulması basın danışmanlığının en temel hizmetleri arasında yer almaktadır. 

İçeriğin servis edilmesi ise planlanan tüm doğru adımların meyvesinin alınabilmesi için olabildiğince kapsamlı olarak yapılır.

İçerik servisinden sonra içeriğin yayınlandığı platformların takip edilmesi, hedef kitlenin tepkilerinin incelenmesi ve sürecin tam anlamıyla raporlanması da basın danışmanlığı kapsamında verilmesi gereken hizmetler arasında yer almaktadır. 

Doğru raporlama ve analiz sürecinin sonunda elde edilen verilen bir sonraki adımın nasıl atılacağı konusunda yol gösterici olarak kullanılıyor. Bu da sürecin uzun vadeli planlamasında ve etkisinin doğru yönlendirilmesinde büyük bir katma değer sağlar.

Tecrübeli uzman danışman desteği alın, hemen iletişime geçin.

Alanında uzman danışan kadromuz ile yatırımlarınızı, projelerini ve fikirlerinizi geliştirmek çok kolay. Hemen iletişime geçin, projenizi geliştirelim.

Sohbeti Başlat
Yatırım ve teşvik mi almak istiyorsunuz?
Merhaba 👋🏼
Whatsapp üzerinden profesyonel danışmanlarımız ile hemen iletişime geçebilirsiniz.