Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik

Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufların yatırıma yönlendirilmesi ile, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojiler kullanılarak bölgeler arasındaki dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devler tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. 

Danışmanlık

Globalleşen Dünya Ekonomisinde; 
Türkiye’de yatırım yapan ve yapacak olan yatırımcıların iç ve diş ekonomideki rekabet ortamında söz sahibi olmaları için, DEVLETİMİZİN yatırımcılarımıza sunmuş olduğu “yatırım teşvik destekleri ve hibeleri” ile hem yurtiçi hem de yurtdışında etkin ve sürdürülebilir ekonomik şartların yaratılması hedeflenmiştir. “SE & ERKILIÇ DANIŞMANLIK” olarak uzman kadromuzla verilen bu yatırım teşvik destekleri ve hibeleri yatırımcılarımıza zamanında duyurmak ve de gerekli fizibilite çalışmalarını yapmak için hizmet vermekteyiz. 
Çalışma ilkemiz; ”zamanında, doğru, etkin ve aktif iş planlarıyla yatırımcılarımızın yanında olmak.”

Tarım ve Hayvancılık

Avrupa Birliği IPA (IPARD) Programı kapsamında işletmelerin AB standartlarına ulaşması için bir çok sektörde hazırlanacak proje kapsamında karşılıksız, geri ödemesiz hibe desteği sağlanmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) %50 ile %70 arasında değişen hibe destek programları sunmaktadır. Proje kapsamında inşaat giderleri makine ekipman alımları destek kapsamında olup TKDK tarafından sağlanan desteklerde KDV muafiyeti de sağlanmaktadır…

Organizasyon

Ulusal ve uluslararası kongreleri, kurumsal toplantı ve etkinlikleri, organizasyon aşamalarını titizlikle planlar ve yönetir. Sürekli gelişmekte olan toplantı ve kongre sektöründe uluslararası standartları, yerel alışkanlıklar ve güncel teknoloji ile birleştirerek yüksek kalitede hizmeti ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir

Basın Danışmanlığı

Basın danışmanlığı halkla ilişkilerin en temel alanlarından birisidir. Bunun temel nedeni de iletişimin doğru kurgulanmasının PR alanında çok önemli olmasıdır. PR ya da halka ilişkiler kavramını oluşturan 4 temel model vardır. Bu modeller kurulan ilişkinin yönüne, kapsamına ve şekline göre ayrışmıştır. Basın bülteni servisi halkla ilişkilerin tek yönlü iletişim modeli olarak tanımlanır. Bu tanıma göre basın bülteni servisi tek yönlü bir iletişim açısından güçlüdür. Söz konusu iletişimde  kitlenin ilgili haberi, duyuruyu ya da gelişmeyi ikna edici bir şekilde öğrenmesi sağlanır.