Hastane ve Huzurevleri Yatıtım Teşvikleri

Yatırım teşvik  belgesi  destek unsurları  1. 2. 3. 4. 5. 6. Bölgedeki yatırım yerine göre farklılık göstermektedir.  Destek verilecek hastane ve huzur evleri yatırım konularının bazıları şunlardır.
– Cerrahi hastane hizmetleri
– Tıbbi hastane hizmetleri
– Kadın doğum hastane hizmetleri
– Rehabilitasyonla ilgili hastane hizmetleri
– Psikiyatri ile ilgili hastane hizmetleri
– Yaşlılara yönelik barınacak yer sağlayacak huzur evleri
– Fiziksel ve zihinsel özürlülere yönelik barınacak yer sağlayacak yardım hizmetleri
– Kimsesiz çocuklara barınacak yer sağlayacak bakım merkezleri

Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi Yatırımları Öncelikli Yatırımlar Kapsamına Alındı

Aşağıdaki şartları sağlayan yaşlı ve engelli bakım merkezi yatırımları 5.Bölge teşviklerinden yararlanacaktır.

(28/2/2019-30700) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

NOT: Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanmaz. Yatırım destek unsurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bölgesel Yatırımlara Sağlana Destek UnsurlarıBölgeler
Destek Unsurları5. Bölge
KDV İstisnası %18Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2Var
Vergi İndirimiVergi İndirim Oranı%80
Yatırıma Katkı Oranı%40
Yatırım Dönemi Vergi İndirimi%50
İşletme Dönemi Vergi İndirimi%50
Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiUygulama Süresi7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)%35
Yatırım Yeri TahsisiVar
Faiz Desteğiİç Kredi5 Puan
Döviz/Dövize Endeksli Kredi2 Puan
Azami Destek Tutarı (BinTL)700
Sigorta Primi DesteğiYok
Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYok
İnşaat Yapı Harçları MuafiyetiVar
Emlak Vergisi MuafiyetiVar
Damga Vergisi MuafiyetiVar