Entegre Hayvancılık Yatırım Teşvikleri

Yatırım teşvik belgesi; bölgesel desteklerinden yararlanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca teşvik belgesi ile yatırım yeri tahsisi yapılmaktadır.
Entegre hayvancılık yatırımlarında aşağıda belirtilen kriterler aranır.
1) Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) ve/veya soğuk hava deposu.
2) Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik yatırımlarında, yetiştiricilik ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, soğuk hava deposu ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) ve/veya et mamulleri üretimi.
3) Damızlık büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).
4) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık tavuk veya hindi yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi.
5) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, hindi veya et yönlü tavuk yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi.
6) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, yumurta tavuğu yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme ünitesi.

Entegre hayvancılık yatırımlarında; bölgeler için aranacak kapasite şartları :
1. ve 2. bölgede:
Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş
Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem,
Damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş,
Damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş,
Süt ve Et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem
Kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı  entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı bölgede:
Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş,
Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,
Damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş,
Damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş,
Süt ve Et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem
Kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

Destek Unsurları 1.Bölge2.Bölge3.Bölge4.Bölge5.Bölge6.Bölge
KDV İstisasıVarVarVarVarVarVar
Gümrük Vergisi MuafiyetiVarVarVarVarVarVar
Vergi İndirimiVergi İndirim Oranı%50%55%60%70%80%90
Yatırıma Katkı Oranı%15%20%25%30%40%50
Yatırım Dönemi Vergi İndirimiYok%10%20%30%50%80
İşletme Dönemi Vergi İndirimi%100%90%80%70%50%20
Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiUygulama Süresi2 Yıl3 Yıl5 Yıl6 Yıl7 Yıl10 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı%10%15%20%25%35%50
Yatırım Yeri TahsisiVarVarVarVarVarVar
Faiz Desteğiİç KrediYokYok3 Puan4 Puan5 Puan7 Puan
Döviz/Dövize Endeksli KrediYokYok2 Puan2 Puan2 Puan2 Puan
Azami Destek Tutarı (BinTL)YokYok500600700900
Sigorta Primi DesteğiYokYokYokYokYok10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYokYokYokYokYokVar
İnşaat Yapı Harçları MuafiyetiVarVarVarVarVarVar
Emlak Vergisi MuafiyetiVarVarVarVarVarVar
Damga Vergisi MuafiyetiVarVarVarVarVarVar

Aşağıdaki şartları sağlayan yatırımlar için Genel Teşvik Belgesi düzenlenir.
1-KDV (%18)
2- GÜMRÜK Muafiyeti(%2)
1-Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
3- Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
4- Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.
BÜYÜKBAŞ ET VE SÜT YÖNLÜ ENTEGRE HAYVANCILIK YATIRIMLARI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR KAPSAMINA ALINDI
Aşağıdaki  kapasite şartlarını  sağlayan büyükbaş hayvancılık  yatırımları 5. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır.
(22/6/2018-30456) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.

NOT: Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanmaz. Yatırım destek unsurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Bölgesel Yatırımlara Sağlanan Destek Unsurları Bölgeler
Destek Unsurları5. Bölge
KDV İstisnası %18Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti ‘2Var
Vergi İndirimiVergi İndirim Oranı%80
Yatırıma Katkı Oranı%40
Yatırım Dönemi Vergi İndirimi%50
İşletme Dönemi Vergi İndirimi%50
Sigorta Pirimi İşveren Hissesi DesteğiUygulana Süresi7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı%35
Yatırım Yeri TahsisiVar
Faiz Desteğiİç Kredi5 Puan
Dövi/Dövize Endeksli Kredi2 Puan
Azami Destek Tutarı(BinTL)700
Sigorta Primi DesteğiYok
Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYok
İnşaat Yapı Harçları MuafiyetiVar
Emlak Vergisi MuafiyetiVar
Damga Vergisi MuafiyetiVar