Atık ve Geri Kazanım Tesisleri Yatırım Teşvikleri

Yatırım teşvik belgesi için; teşvik haritasındaki yatırım ilini seçiniz ve yatırım konusuna verilen destek unsurlarının detaylarına tablodan bakabilirsiniz.
Tabloda belirtilen yatırım konuları Bölgesel yatırım teşvik belgesi kapsamındaki desteklerden faydalanır.
Tabloda hariç tutulan yatırım konuları Genel teşvik belgesi desteklerinden yararlanır.
Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi Yatırımları Öncelikli Yatırımlar Kapsamına Alındı
Aşağıdaki şartları sağlayan atık geri kazanım ve bertaraf tesis yatırımları 5. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır.
(22/6/2018-30456) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.
NOT: Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanmaz. Yatırım destek unsurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bölgesel Yatırımlara Sağlanan Destek UnsurlarıBölgeler
Destek Unsurları5. Bölge
KDV İstisnası %18Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2Var
Vergi İndirimiVergi İndirim Oranı%80
Yatırıma Katkı Oranı%40
Yatırım Dönemi Vergi İndirimi%50
İşletme Dönemi Verdi İndirimi%50
Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiUygulama Süresi7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)%35
Yatırım Yeri TahsisiVar
Faiz Desteğiİç Kredi5 Puan
Döviz/Dövize Endeksli Kredi2 Puan
Azami Destek Tutarı (BinTL)700
Sigorta Primi DesteğiYok
Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYok
İnşaat-Yapı Harçları MuafiyetiVar
Emlak Vergisi MuafiyetiVar
Damga Vergisi MuafiyetiVar